phone ico22 858 20 29 bip

 • 4
 • 2
 • 3

Diagnoza dzieci i młodzieży : 

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elemantami metody W.Sherborne i elementami inegracji sensorycznej 
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci nadpobudliwych ruchowo
 • trening koncentracji uwagi
 • zajęcia grupowe wspomagające umiejętności szkolne
 • zajecia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny
 • zajęcia rozwijające psychomotorykę
 • doradztwo zawodowe
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

 

 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 18 CZERWCA 

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym:

 1. " Na czworakach"  - zajęcia dla niemowląt z rodzicami  

 2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla 2-latów

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Terapia reki

2. Poznajemy świat zmysłami dla 4-5 latków

3. Zajęcia dla nieśmiałych 5-6 latków

4. Matma junior - zajęcia dla 5-6 latków

5. Psychomotoryka dla 5-6 latków

6. Terapia grupowa dla dzieci z niepłynnością mowy

 

Oferta zajęć dla dzieci w wieku szkolnym:

1. Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne dla klas 1-2

2. Sprytna i łatwa matma - dla 2-3 klas

3. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera - 8-10 oraz 11-13 lat

4. Warsztaty ortograficzne - 3-4 klasa

5. Trening zastępowania agesji - 5-6 klasa

6. " Nauka jest przyjemna " - 7-8 klasa oraz 3 gimnazjum

5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla 7-8 klasy

 

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 W sprawie praktyk studenckich należy kontaktować się z Panią Weroniką Janiszewską-Dudzień.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem