phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Wniosek_o_przyjęcie_na_zajęcia

 

Zaświadczenie_lekarskie_indywidualne

Zaświadczenie_lekarskie_specjalne

Zaświadczenie_lekarskie_WWR

 

Zgoda_na_objęcie_pomocą_dziecka

 

Zgoda_o_wydanie_teczki

Wniosek_o_wydanie__informacji

Wniosek_o_wydanie_opinii

Wniosek_do_zespołu_orzekającego

 

Wniosek_o_wydanie_opinii_poradni_w_sprawie_zindywidualizowanej_sciezki

 

Informujemy, iż użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 24 , korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "PIsmo ogólne do podmiotu publicznego" , która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP. 

 

 

Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zgodnie z art. 304 ⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. 2016 poz. 1666 t.j. ze zm.) wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga też zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zezwolenie inspektora pracy wydawane jest na wniosek opiekuna, a dołączona do niego musi być:

- pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka;

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotycząca braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

- orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwskazań;

- jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu- opinia dyrektora szkoły.

Powyżej wymieniona opinia poradni, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 ze zm.) wydawana jest na pisemny wniosek rodzica.

Opinia Poradni wydawana jest na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, a w uzasadnionych przypadkach także logopedycznej. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może do niego dołączyć wyniki powyższych diagnoz. W przypadku braku aktualnych badań, przeprowadzają je specjaliści poradni.  Dopiero na podstawie opracowanych diagnoz wydawana jest opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Opinia wydawana jest w terminie do 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem