phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Ewa Sobocka - Dyrektor Poradni 

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też studia podyplomowe
z zakresu neurologopedii, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą i sztuki. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu warszawską poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Od 1 września 2016 r. koordynuje i zarządza pracą Poradni w Wilanowie. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad pracownikami. Jest przewodniczącą zespołów orzekających. Od 2007 roku Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Anna Leszczyńska - Psycholog, wicedyrektor Poradni

Psycholog dziecięcy, terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania dziecka. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja- Pomoc Dziecku i Rodzinie oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii małego dziecka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparciu rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla specjalistów. Jest certyfikowanym terapeutą metody (Growth Through Play System) opartej na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym. Zajmuje się również pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne. Wspiera rodziców w budowaniu prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi.

Sylwia Zielińska - Psycholog

Psycholog, pedagog specjalny  i terapeuta integracji sensorycznej. 

Roksana Turek - Psycholog

Psycholog, psychodietetyk. Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku: społeczna psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z psychodietetyki. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmujący się diagnozą rozwoju psychofizycznego, rozwoju społeczno-emocjonalnego, ryzyka dysleksji rozwojowej, dysleksji rozwojowej i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców. Współprowadzi zajęcia kształtujące rozwój społeczno-emocjonalny dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Agnieszka Osior - Psycholog

Psycholog absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, kursy doskonalące „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki.” w Centrum CBT w Warszawie, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”. Posiada uprawnienia realizatora warsztatów "Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" Fundacji Dzieci Niczyje oraz Treningu Pewności Siebie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej (Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”). Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej.

Katarzyna Seliga - Psycholog

Psycholog, absolwentka 5 – letnich studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna oraz 4- letniego Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA. Ponadto ukończyła Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystania Seksualnego Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje. Aktualnie jest słuchaczką w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Ma 10 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę psychologiczną, poradnictwo, a także indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Justyna Jankowska - Psycholog

Psycholog, absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja Stosowana Analiza Zachowania oraz Pomoc psychologiczna krzywdzonym dzieciom. Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych instytucjach terapeutycznych i organizacjach pozarządowych, takich jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania, Centrum Terapii i rozwoju dziecka ASYSTA, Centrum Terapii Sotis, Fundacja „Dobrze, że jesteś”, publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach. Ukończyła kurs na terapeutę integracji sensorycznej (I stopnia), terapię ręki, ruch rozwijający W.Sherborne (I i II stopnia), a także liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie Terapii Systemowej w OPS w Krakowie.Prywatnie zapalona żeglarka i fotografka.

Marta Chmielewska - Psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS. Aktualnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii akredytowanego przez Oxford Cognitive Therapy Centre. Odbyła szkolenie z terapii schematu dzieci i młodzieży oraz dorosłych akredytowane przez International Society of Schema Therapy. Doświadczenie zawodowe w pracy psychologicznej zdobywała m. in. w centrum wczesnej interwencji i terapii behawioralnej „ Krok po Kroku”,  na oddziale psychiatrycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w rodzinnej poradni profilaktyki i terapii uzależnień Monar, w poradni Scolar oraz podczas prywatnej praktyki psychoterapeutycznej. Odbyła liczne kursy z pomocy psychologicznej : z terapii Dialogu Motywującego , Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym. W poradni zajmuje się diagnozą.

Agnieszka Dobbek-Szuta - Psycholog

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu diagnozy psychologicznej oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Pasjonuje ją praca z ludźmi, zarówno tymi młodszymi, jak i starszymi. Jej misją jest inspirowanie innych do rozwoju oraz motywowanie do osiągania celów życiowych i zawodowych.

Magdalena Gołuchowska - Psycholog

Absolwentka psychologii wspierania rozwoju i kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów licencjackich z pedagogiki. Ukończyła 3- letnie szkolenie z muzykoterapii klinicznej i psychodramy oraz podstawowe szkolenie z terapii systemowej WTTS. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Maja Pietrzak- Psycholog

Posiada dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej poszukiwania skupiają się wokół związków psychiki i ciała
i ich wzajemnych oddziaływań na stopień pobudzenia i koncentracji. Jest terapeutką integracji sensorycznej (I i II stopnia),w ramach której ukończyła liczne kursy doszkalające m.in. Astronaut Training: A sound Activated Vestibular-Visual Protocol Mary J. Kawar oraz szkolenie Sensory Defensiveness Patricia and Julia Wilbarger. Jest także felino i dogoterapeutką. Ukończyła studia podyplomowe Relaksacja i joga na AWF w Warszawie. Prowadziła treningi relaksacji dla osób z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i bezsennością. Posiada certyfikat terapeuty ręki (I, II i III stopień). Jest również instruktorką masażu Shantala dla niemowląt i masażu Shantala Body Touch dla dzieci starszych i osób dorosłych. Jest ponadto terapeutką I i II stopnia biofeedback EEG, terapeutką treningu słuchowego według metody prof. A. A. Tomatisa, Neuroflow oraz metody Warnkego. Pracowała dotychczas głównie z dziećmi z trudnościami w skupieniu uwagi i uczeniu się w prywatnych placówkach terapeutyczno - edukacyjnych.

Karolina Zwolenkiewicz - Psycholog

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym, realizowanym w ramach studiów podyplomowych pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel orazdr Ewy Pragłowskiej również na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowychw Poradni Zdrowia Psychicznego VERTIMED, w Klinice Budzik dla Dzieci w Śpiączce orazw Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem Opta, gdzie pomagała dzieciom, młodzieży i rodzinomw trudnych sytuacjach życiowych związanych m. in. z zaburzeniami nastroju, lękiem, uzależnieniami, doświadczającym trudności wychowawczych czy będącym w kryzysie okołorozwodowym.Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.Pracuje w podejściu poznawczo- behawioralnym z wykorzystaniem technik tzw. trzeciej fali ( Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania i Mindfulness).Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Konsultacje prowadzi także w języku angielskim.

Karolina Adamska – Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - zrealizowane dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii oparty na podejściu systemowym i psychodynamicznym, przygotowujący do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i psychoterapii rodzin. Współpracowała z prywatnymi i publicznymi poradniami zdrowia psychicznego, instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomoc psychologiczną. Obecnie jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane na prowadzeniu psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 24 prowadzi konsultacje rodzinne i psychoterapię rodzin oraz konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Weronika Janiszewska-Dudzień – Pedagog specjalny

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta pedagogiczny. Terapeuta treningów słuchowych metodą prof. A.A. Tomatisa oraz metodą F. Warnkego.  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z nauczaniem języka polskiego. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz kurs Polskiego Języka Migowego „Równość przez komunikację” na poziomie podstawowym A1. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny w szkole z oddziałami integracyjnymi także jako terapeuta integracji sensorycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną i diagnozą dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Agnieszka Madziar-Perzyńska - Pedagog

Pedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą umiejętności szkolnych i terapią pedagogiczną .

Iwona Lipińska- Pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła również pedagogikę szkolną i korekcyjną. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku pedagoga specjalnego w warszawskich szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także jako właściciel i nauczyciel w  szkole matematyki dla dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną.

Justyna Śliwińska  - Pedagog specjalny

Pedagog specjalny. Oligofrenopedagog. Posiada kwalifikacje do terapii ręki I i II stopnia oraz usprawniania funkcji grafomotorycznych. Zna język migowy na poziomie podstawowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła jako pedagog specjalny w szkole z oddziałami integracyjnymi.

 dr hab. Natalia Siudzińska - Logopeda

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Logopedii i Emisji Głosu). Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia
w Pomagisterskim Studium Logopedycznym. 
Główne zainteresowania: fonetyka i fonologia języka polskiego, zaburzenia mowy
u dzieci z rozszczepem podniebienia i/lub wargi.

Agnieszka Stefaniak - Logopeda

Logopeda, pedagog specjalny (oligofrenopedagog) a także pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Terapeuta treningu słuchowego Neuroflow.  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs doskonalący z pedagogiki M.Montessori, I stopień Integracji Sensorycznej. Stale rozwija swój warsztat pracy logopedycznej i pedagogicznej, uczestnicząc w kursach i szkoleniach na temat całościowych zaburzeń rozwojowych oraz niepełnosprawności intelektualnych i ruchowych. Doświadczenie zawodowe  zdobywała w Przedszkolu Integracyjnym oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wychowawczym. Podąża za potrzebami dzieci, stara się dawać im tyle ciepła i serdeczności, ile potrzebują. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Aleksandra Kosowska  - Logopeda 

Neurologopeda, specjalista K-TAPING w logopedii, terapeuta ręki i trener grafomotoryki. Ukończyła studia logopedyczne ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Głównym obszarem jej zainteresowań jest afazja rozwojowa. Stale rozwija swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych głównie na terapię karmienia, terapię całościowych zaburzeń rozwoju oraz wczesną interwencję logopedyczną.

Lidia Kwasowiec -   Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta. Absolwentka WSPS (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) - kierunek "Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z uszkodzeniem systemu nerwowego", Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale muzykoterapii. Członek PSTIS i PTIS. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.

Aleksandra Stereńczak- Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pedagog specjalny (wczesna interwencja, oligofrenopedagogika). Psycholog – psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Terapeutka integracji sensorycznej I i II stopnia. Terapeutka ręki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu specjalnym jako nauczyciel, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu i gabinecie terapeutycznym jako terapeuta SI. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Joanna Osuch - Terapeuta Integracji Sensorycznej

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem