phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Od 1 października 2016 roku w Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka spełniający wymagania rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zespół został wpisany do rejestru Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy.

W skład zespołu wchodzą tacy specjaliści jak : psycholog, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zajęcia składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami i odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie.

Dzieci do zespołu wczesnego wspomagania są przyjmowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz pisemnego wniosku rodzica zgodnie z zasadami rekrutacji na zajęcia terapeutyczne obowiązującymi w Poradni.

Zespół orzekający naszej Poradni przyznaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania - na pisemny wniosek rodzica - dzieciom ze względu na wykrytą u nich niepełnosprawność, z wyjątkiem dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących. Dal tych dzieci poradnią właściwą do wydania opinii jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP”, ul. Raszyńska 8/10, 00-170 Warszawa.

Do wniosku – druk do pobrania w zakładce druki do pobrania- rodzic dołącza wydane wcześniej opinie specjalistów, zaświadczenia, wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego. Jeżeli do wydania opinii niezbędna jest informacja o aktualnym stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza także wydane przez lekarza zaświadczenie – druk do pobrania w zakładce druki do pobrania.

 

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem