• A+
 • A-
 • A
 • A
 • A

phone ico22 858 20 29 bip

 • 4
 • 2
 • 3

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W krainie emocji - zajęcia on-line dla dzieci 5-6-letnich.

ABC uważności dla dzieci w wieku 8-10 lat

Łatwa matma dla uczniów klas IV-V

 

Diagnoza dzieci i młodzieży : 

 • badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-5 r.ż. i uczniów szkół z terenu działania poradni
 • badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych
 • badanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza uwagi słuchowej (na diagnozę uwagi słuchowej kierują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach)
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie
 • badania przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej
 • diagnoza psychologiczna dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-letnich
 • zajęcia dla niemowląt
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elemantami metody W.Sherborne i elementami integracji sensorycznej 
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia pedagogiczna dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnym
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • trening słuchowy  metodą Tomatisa i Warnkego ( na treningi kierują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach)
 • terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • zajęcia grupowe wspomagające umiejętności szkolne
 • zajecia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny
 • doradztwo zawodowe
 • terapia ręki
 • warsztaty ortograficzne
 • efektywnego uczenia się
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku szkolnym

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem